Upravljanje mrežom

TENFORE Platna mreža, stalno raste i broji preko 2.200 lokacija za uplatu/isplatu na kojima vršimo plaćanje preko domaćih i međunarodnih sistema kliringa. Naš ekspertski tim blisko sarađuje sa donosiocima propisa, centralnom bankom, i našim partnerskim bankama kako bi naša usluga bila usklađena, prilagodljiva i kako bi je stalno unapređivali u skladu sa domaćim razvojem. Pratimo promene i njima upravljamo u platnom procesu tako da vaše preduzeće ne mora time da se bavi.

TENFORE sarađuje sa domaćim partnerskim bankama u izvršenju malih iznosa uplata/isplata u ime svojih klijenata preko bankarskih usluga „na teritoriji.“ Ova velika bankarska mreža pruža pristup lokalnom sistemu kliringa za domaća plaćanja.


TENFORE je posvećen uspostavljanju uzajamnog partnerstva sa bankama, kao članovima koji ujedno i pružaju uslugu i koji su akteri u mreži plaćanja. Mi želimo da svakom preduzeću sa kojim sarađujemo donesemo određenu vrednost. Imamo dokazano iskustvo rada na ovaj način sa bankama širom sveta, i velikim i malim. Metoda koju koristimo omogućava lak, jeftin, fleksibilan i usklađen tok poslovanja.

Kontakt
Kontakt

Kontakt forma

Kontakt
captcha
Dobračina 60
11 000 Beograd, Srbija
Korisnički centar
Tel:+381 11 333 4 999
Tel:+381 11 400 4 999
Radnim danima i subotom:
07:00 - 20:00

Nedeljom:
08:00 - 19:00