Sistem upravljanja kvalitetom

ISO 9001 precizira osnovne zahteve za sistem upravljanja kvalitetom koje organizacija mora da ispuni, i zasniva se na osam principa upravljanja. Ovi principi se mogu koristiti od strane menadžmenta kao okvir za usmeravanje organizacije u pravcu poboljšanja performansi.
Svrha ovog standarda je povećanje efikasnosti organizacije kroz primenu procesnog pristupa. Ovakav model povećava poverenje klijenata u proizvod/uslugu i vodi ka boljem pozicioniranju na tržištu.

Kontakt
Kontakt

Kontakt forma

Kontakt
captcha
Dobračina 60
11 000 Beograd, Srbija
Korisnički centar
Tel:+381 11 333 4 999
Tel:+381 11 400 4 999
Radnim danima i subotom:
07:00 - 20:00

Nedeljom:
08:00 - 19:00