Tehnologija

Naša platforma se priključuje direktno na postojeću infrastrukturu klijenta sa ciljem da pruži besprekornu integraciju nudeći višestruke opcije za povezivanje, tehnologiju i formate datoteka.

TENFORE na sve transakcije primenjuje sistem validacije izvršenja, koji obezbeđuje da se sva plaćanja obrađuju najvećom brzinom direktne obrade (STP). Na ovaj način se greške i izuzeci svode na minimum kroz jedan konzistentan, pouzdan, i skalabilan sistem.

Višestruke opcije za integraciju koje uključuju različite API-je i slobodne formate datoteka, kao i opcije za flеksibilne, real-time ili tradicionalne načine pre finansiranja (pre funding) sve sa ciljem usklađivanja sa različitim potrebama klijenta.

Prepoznata i višestruko pohvaljivana kontrola bezbednosti i sistem za upravljanjem rizicima sa sofisticiranim virtuelnim računima kao i vođenje Posebnih računa u svrhu zaštite sredstava klijenata.

Usluga bezbednog preuzimanja/isporučivanja podataka uz korišćenje SFTP za pružanje rešenja zasnovanog na datotekama velikog kapaciteta koje su karakteristične za banke, procesore i pružaoce gotovih rešenja.

Za klijente koji žele da automatizuju predaju naloga za plaćanje u realnom vremenu, TENFORE pruža unapređen WSDL interfejs dostupan u NET. okruženju zajedno sa obaveštenjima i izveštajima u realnom vremenu.

Imamo i širok asortiman dodatnih usluga koje olakšavaju upravljanje podacima o klijentu i krajnjem korisniku unutar TENFORE sistema.

Kontakt
Kontakt

Kontakt forma

Kontakt
captcha
Dobračina 60
11 000 Beograd, Srbija
Korisnički centar
Tel:+381 11 333 4 999
Tel:+381 11 400 4 999
Radnim danima i subotom:
07:00 - 20:00

Nedeljom:
08:00 - 19:00